วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

บันทึกการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 1

ให้นักศึกษาสมัคร E-mail ของ google โดยใช้ชื่อจริงนำหน้า สมัคร google+ แล้วค้นหาเมลล์ prachid2009@gmail.com สมัครบล๊อกส่วนตัวของ blockspot โดยใช้ชื่อ ARTD2304-..(ชื่อจริงตัวเอง)
แล้วบัทึกการเรียนการสอนในแต่ละสัปดาห์ลงในบล๊อกนั้นๆ เข้าไปทำแบบสำรวจในบล๊อกของอาจารย์ก่อนวันศุกร์นี้(9 พ.ย)  และเช็คข่าวสารทุกๆ 3 วัน

การบ้าน...เลือกฟอนต์ 3 ตัว
หาชื่อ อธิบายลักษณะ หาชื่อผู้ออกแบบ อธิบายที่มาไรงี้โดยฟอนต์ตัวแรก
ต้องเป็นภาษาอังกฤษ และคิดงาน Gif on the moon ด้วย...
และให้เข้าศึกษา ค้นคว้าตามเว็บต่างๆ ดังนี้..

http://typefacesdesign.blogspot.com/
http://arit.chandra.ac.th/dokeos
http://www.chandra.ac.th/th/ecourse
http://www.issuu.com/
http://www.sites.google.com/site/srtdi2305 
http://www.f0nt.com/
http://typography.wordpress.com/ 
http://www.fonts.com/ 
http://www.dafont.com/ 
http://prachid.com/
http://www.chandra.online.ac.th/ 
http://art.chandra.ac.th/claroline/
http://www.chandraonline.info/
http://www.issuu.com/orops/typography
http://www.pinterest.com/ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น